Visie

In de eerste plaats willen we er voor de jongeren in Capelle Schollevaar zijn en luisteren naar waar zij over willen praten.

Wat we merken is dat veel jongeren vragen hebben over bijvoorbeeld het doel van hun leven of over de dood. En dan willen wij graag met hen in gesprek gaan over wat wij daarover geloven: dat er een God is die hen heeft gemaakt en een doel heeft met hun leven! We gaan dat de jongeren niet opleggen; ze mogen het zelf ontdekken!

Annelies en Johan werken vanuit een christelijke visie:
"Wij geloven dat Gods liefde voor mensen onvoorwaardelijk is, ongeacht hun afkomst en leeftijd. Zo willen wij er onvoorwaardelijk voor de kinderen, tieners en jongeren in Schollevaar zijn en hen liefde en persoonlijke aandacht bieden.

We geloven dat God ons kent en ziet wat wij nodig hebben. Zo willen wij steeds ontdekken wat de kinderen, tieners en jongeren die we in de wijk ontmoeten nodig hebben en aansluiten bij hun behoeften en (sociaal-emotionele) ontwikkeling.

Wanneer deze kinderen, tieners en jongeren in aanraking komen met Gods liefde, biedt dat perspectief op alle terreinen van hun leven en kan dat hun leven veranderen."

Mission statement

Jezus heeft wél de liefde die zoveel kinderen en jongeren tekort komen. Hij kan hun levens écht zin, écht perspectief geven!