Visie

In de eerste plaats willen we er voor de jongeren in Capelle Schollevaar zijn en luisteren naar waar zij over willen praten.

Wat we merken is dat veel jongeren vragen hebben over bijvoorbeeld het doel van hun leven of over de dood. En dan willen wij graag met hen in gesprek gaan over wat wij daarover geloven: dat er een God is die hen heeft gemaakt en een doel heeft met hun leven! We gaan dat de jongeren niet opleggen; ze mogen het zelf ontdekken!

Annelies en Johan werken vanuit een christelijke visie:
"Wij geloven dat kinderen, tieners en jongeren met alle (geestelijk en sociaal-emotionele) nood in hun leven door Christus worden gezien. Omdat wij Zijn volgelingen zijn, mogen we door Zijn ogen naar hen omzien en Hem aan hen bekend maken, zodat zij Hem leren kennen. Wanneer deze kinderen, tieners en jongeren in aanraking komen met Gods liefde, biedt dat perspectief op alle terreinen van hun leven en kan dat hun leven veranderen!"

Mission statement

Jezus heeft wél de liefde die zoveel kinderen en jongeren tekort komen. Hij kan hun levens écht zin, écht perspectief geven!