Wie

We hebben Perspectief Jeugdwerk in januari 2011 opgericht.

Johan studeerde Godsdienst Pastoraal werk aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Het boeit hem dat de Nederlandse samenleving enerzijds steeds meer afstand neemt van het christelijk geloof, terwijl er anderzijds zoveel vragen zijn rondom zingeving.

Annelies studeerde Orthopedagogiek in Leiden. Zij is bewogen met de nood die er in Nederland onder kinderen, tieners en jongeren is. Het lijkt misschien alsof het in onze maatschappij goed geregeld is, maar achter veel voordeuren is er een hoop ellende.

Toen we elkaar in 2008 leerden kennen, bleek dat we allebei het verlangen hadden om de kennis vanuit onze opleiding niet voor onszelf te houden, maar om ook in onze nabije omgeving van betekenis te zijn. Geloven doe je met je hoofd, je hart Ún je handen!

Johan en Annelies